Już 4 sierpnia w zabytkowej Hali B Miejskich Zakładów Autobusowych odbędzie się 3 edycja plenerowej gry miejskiej Labirynt’44, która jest jednym z największych projektów edukacyjnych realizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego. To gra której scenariusz oparty jest na kanwie wojennych wydarzeń i oryginalnych wspomnieniach Powstańców, zebranych przez Archiwum Historii Mówionej. Tak jak w poprzednich latach gracze będą poruszać się po tytułowym „labiryncie” zbudowanym z płotów budowlanych na których zawisną wydruki wielkoformatowe z wizerunkami kamienic, ustawionych tak jak wyglądała siatka ulic przedwojennego Śródmieścia Warszawy, w którym ukrytych będzie kilkadziesiąt skrytek i kilka specjalnych pokoi z zadaniami. Uczestnicy podzieleni zostaną na 6 tur, a każda z nich przewiduje możliwość startu dla 120 osób.  Wątkiem głównym tegorocznej edycji będą postacie samych Powstańców, dlatego każdy pokój zagadek poświęcony zostanie innemu Bohaterowi, a zadania prowadzące do danego pokoju będą dotyczyć tej konkretnej postaci, której tożsamość uczestnicy poznają dopiero po wejściu do danego pokoju.  

REJESTRACJA DO GRY

Aby wziąć udział w grze, należy zarejestrować się za pośrednictwem strony rejestracja.1944.pl, akceptując regulamin gry oraz podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Z jednego adresu e-mail może się zarejestrować jedną osobę lub cały zespół.  W przypadku rejestracji zespołu należy podać imiona i nazwiska wszystkich członków zespołu (maks. 5 osób), oraz wskazać osobę będącą przedstawicielem zespołu (Uwaga! Przedstawiciel zespołu musi być osobą pełnoletnią!)

ZASADY GRY

START: 

1. W grze można startować indywidualnie lub w zespołach liczących od 2 do 5 osób. 

2. Żeby wziąć udział w grze należy zarejestrować się na stronie www.rejestracja.1944.pl i zgłosić chęć startu indywidualnego bądź w zespole. Liczba uczestników ograniczona. 

3. W grze mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku, przy czym osoby niepełnoletnie mogą startować jedynie w grupach, gdzie przedstawiciel grupy musi być osobą pełnoletnią. 

3. Po rejestracji gracz otrzyma maila ze wskazaniem lokalizacji miejsca zbiórki.Uwaga! Miejsce zbiórki jest inne niż miejsce gry! 

4. Każdy z graczy musi stawić się na miejscu zbiórki gry 30 min. przed godziną startu wskazaną w rejestracji. 

5. Gracz lub reprezentant zespołu na starcie otrzymuje kartę gry. 

6. Każdy z uczestników startuje w wyznaczonym przez organizatora miejscu o godzinie wybranej w trakcie rejestracji. 

GRA: 

1. Planszą gry jest labirynt zbudowany na planie siatki ulic przedwojennej Warszawy. 

2. Na planszy znajduje się 48 skrytek i 8 pokoi zagadek.

3. W trakcie gry gracz może próbować odnaleźć dowolną liczbę skrytek i wejść do dowolnej liczby pokojów. 

3. Aby dostać się do jednego z pokojów zagadek gracz musi najpierw odnaleźć jednego z informatorów, będącego jednocześnie strażnikiem pokoju, a następnie pobrać od niego kartę z zadaniami. 

4. Na każdej karcie otrzymanej od jednego z informatorów znajduje się 6 zagadek do rozwiązania, które prowadzą do 6 skrytek ukrytych na ścianach Labiryntu. 

5. W każdej skrytce znajdują się naklejki lub inne gadżety, które trzeba umieszczać w odpowiednim miejscu na karcie do gry, lub okazać przy zdawaniu karty do gry po jej zakończeniu: 3 kolorowe i 3 szare. 

6. Aby dostać się do pokoju zagadek wystarczy znaleźć 2 kolorowe naklejki/gadżety z danego pokoju, premiowane jest zebranie wszystkich naklejek/gadżetów, za które gracz otrzyma specjalna naklejkę od informatora. 

7. Po znalezieniu 2 kolorowych naklejek/gadżetów przypisanych do danego pokoju zagadek, gracz może udać się do informatora lub kontynuować zbieranie naklejek z danego pokoju. 

8. Gracz/ grupa ma maksymalnie 90 minut na uczestnictwo w grze. Po tym czasie ma bezwzględny obowiązek oddać swoją kartę do gry w jednym z wejść na teren gry. Nie stawienie się po 90 minutach powoduje dyskwalifikacje gracza/grupy. 

POKOJE ZAGADEK: 

1. W każdym pokoju znajdują się zagadki prowadzące do rozwiązania zagadki pokojowej. 

2. Na rozwiązanie zagadek w pokoju każdy z graczy ma max. 10 min. 

3. Po rozwiązaniu zagadki pokojowej gracz otrzymuje naklejkę główną. 

4. W czasie rozwiązywania zagadek w pokoju przez graczy jest on zamknięty dla innych uczestników gry. 

5. Otwarcie pokoju następuje po zakończeniu rozwiązywania zagadki przez graczy w nim się znajdujących lub po 10 minutach od wejścia gracza/grupy. 

6. Po otwarciu pokoju do środka może wejść 1 gracz/grupa lub kilka graczy/grup w celu wspólnego rozwiązania zagadki pokojowej. Za rozwiązanie zagadki pokojowej każdy z graczy/grup dostaje całą pulę punktów przypisaną za rozwiązanie zagadki pokojowej. 

Punktacja: 

1. Celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów w czasie 90 min. 

2. Punkty przyznawane są na końcu gry w następującej skali: 

             1. pkt – naklejka/gadżet szary 

             2. pkt – naklejka/gadżet kolorowy 

             5. pkt. – naklejka od informatora 

            10. pkt. – naklejka za rozwiązanie zagadki z pokoju