START:

1. W grze można startować indywidualnie lub w zespołach liczących od 2 do 5 osób.

2. Żeby wziąć udział w grze należy zarejestrować się na stronie www.rejestracja.1944.pl i zgłosić chęć startu indywidualnego bądź w zespole. Liczba uczestników ograniczona.

3. W grze mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku, przy czym osoby niepełnoletnie mogą startować jedynie w grupach, gdzie przedstawiciel grupy musi być osobą pełnoletnią.

3. Po rejestracji gracz otrzyma maila ze wskazaniem lokalizacji miejsca zbiórki. Uwaga! Miejsce zbiórki jest inne niż miejsce gry!

4. Każdy z graczy musi stawić się na miejscu zbiórki gry 30 min. przed godziną startu wskazaną w rejestracji.

5. Gracz lub reprezentant zespołu na starcie otrzymuje kartę gry.

6. Każdy z uczestników startuje w wyznaczonym przez organizatora miejscu o godzinie wybranej w trakcie rejestracji.

GRA:

1. Planszą gry jest labirynt zbudowany na planie siatki ulic przedwojennej Warszawy.

2. Na planszy znajdują się 42 skrytki, 7 pokoi zagadek i 2 pokoje specjalne.

3. W trakcie gry gracz może próbować odnaleźć dowolną liczbę skrytek i wejść do dowolnej liczby pokojów.

3. Aby dostać się do jednego z pokojów zagadek gracz musi najpierw odnaleźć jednego z informatorów, będącego jednocześnie strażnikiem pokoju, a następnie pobrać od niego kartę z zadaniami.

4. Na każdej karcie otrzymanej od jednego z informatorów znajduje się 6 zagadek do rozwiązania, które prowadzą do 6 skrytek ukrytych na ścianach Labiryntu.

5. W każdej skrytce znajdują się naklejki lub inne gadżety, które trzeba umieszczać w odpowiednim miejscu na karcie do gry, lub okazać przy zdawaniu karty do gry po jej zakończeniu: 3 kolorowe i 3 szare.

6. Aby dostać się do pokoju zagadek wystarczy znaleźć 2 kolorowe naklejki/gadżety z danego pokoju, premiowane jest zebranie wszystkich naklejek/gadżetów, za które gracz otrzyma specjalna naklejkę od informatora.

7. Aby dostać się do jednego z dwóch pokojów specjalnych trzeba wykonać zadanie otrzymane od opiekuna pokoju, dopiero po wykonaniu zadania gracz może wejść do pokoju specjalnego.

8. Po znalezieniu 2 kolorowych naklejek/gadżetów przypisanych do danego pokoju zagadek, gracz może udać się do informatora lub kontynuować zbieranie naklejek z danego pokoju.

9. Gracz/ grupa ma maksymalnie 90 minut na uczestnictwo w grze. Po tym czasie ma bezwzględny obowiązek oddać swoją kartę do gry w jednym z wejść na teren gry. Nie stawienie się po 90 minutach powoduje dyskwalifikacje gracza/grupy.

POKOJE ZAGADEK:

1. W każdym pokoju znajdują się zagadki prowadzące do rozwiązania zagadki pokojowej.

2. Na rozwiązanie zagadek w pokoju każdy z graczy ma max. 10 min.

3. Po rozwiązaniu zagadki pokojowej gracz otrzymuje naklejkę główną.

4. W czasie rozwiązywania zagadek w pokoju przez graczy jest on zamknięty dla innych uczestników gry.

5. Otwarcie pokoju następuje po zakończeniu rozwiązywania zagadki przez graczy w nim się znajdujących lub po 10 minutach od wejścia gracza/grupy.

6. Po otwarciu pokoju do środka może wejść 1 gracz/grupa lub kilka graczy/grup w celu wspólnego rozwiązania zagadki pokojowej. Za rozwiązanie zagadki pokojowej każdy z graczy/grup dostaje całą pulę punktów przypisaną za rozwiązanie zagadki pokojowej.

Punktacja:

1. Celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów w czasie 90 min.

2. Punkty przyznawane są na końcu gry w następującej skali:

             1. pkt – naklejka/gadżet szary

             2. pkt – naklejka/gadżet kolorowy

             5. pkt. – naklejka od informatora

            10. pkt. – naklejka za rozwiązanie zagadki z pokoju